Pergantian Pengurus OPPMA 2018

Bapak Pimpinan, Direktur TMI serta Majlis Asatidzah pada Pelantikan Pengurus OPPMA

Pondok Modern Al-Ikhlash senantiasa membina santrinya dengan pendidikan kemasyarakatan, diantaranya adalah keorganisasian, sejak tanggal 19 Januari sampai 24 januari berlangsung kegiatan musyawarah OPPMA dengan agenda LPJ ketua OPPMA, pemilihan pengurus baru serta diakhiri dengan pelantikan pengurus baru untuk masa bakti 2018.

Terpilih sebagai ketua OPPMA putra Milad Nailurrahman dan Muhammad Muhaimin, dan untuk ketua OPPMA putri Dena Nian Santika dan Putri Harum.